Όροι Χρήσης

 

Όροι Χρήσης paxos.gr

Το σήμα paxos.gr και η ονομασία του διαδικτυακού τόπου ανήκει στην εταιρεία “Paxos ΑΒΕΕ” . Οι επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης, τους οποίους παραθέτουμε στη συνέχεια. Από τη στιγμή που επισκέπτονται τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου, θεωρείται αυτονόητο ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους, έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες χρήσης που προβλέπονται αλλά και το για νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

O διαδικτυακός τόπος paxos.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του όλες τις πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία«Paxos ΑΒΕΕ« και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ο ρυθμός ανανέωσής τους καθορίζεται από την επικαιρότητα και τις ανάγκες της. Ο επισκέπτης / χρήστης / αναγνώστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του ιστότοπου οφείλει να γνωρίζει ότι πέραν της ψηφιακής εμφάνισης ή δημοσίευσης δεν δημιουργείται ευθύνη στην ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε ενέργεια που απορρέει από αυτή. Οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σχέση με τη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την εμφάνιση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης κειμένων, υπηρεσιών και δεδομένων από τους χρήστες / αναγνώστες / επισκέπτες δεν αφορά την «Paxos ΑΒΕΕ» και τον διαδικτυακό τόπο paxos.gr.

Για οποιαδήποτε λάθη, παραλείψεις, ευθύνες τρίτων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση κάθε είδους περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή γίνεται διαθέσιμο με κάθε τρόπο από τους χρήστες/μέλη/ αναγνώστες του paxos.gr δεν ευθύνονται η ιδιοκτήτρια εταιρεία και οι μέτοχοι αυτής. Το paxos.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να τροποποιεί περιεχόμενο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του paxos.gr στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, σχέδια, σχεδιαγράμματα, γραφικά, φωτογραφίες, υπηρεσίες και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα σήματα και η ονομασία του Διαδικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας «Paxos ΑΒΕΕ« . Είναι κατατεθειμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή / και διανομής με κάθε τρόπο. Όσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο του δικτυακού τόπου επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος του περιεχομένου που έχει επιλεγεί σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα χωρίς τη διαγραφή στοιχείων που καταδεικνύουν την προέλευσή του από το paxos.gr. Τονίζεται ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του paxos.gr και φέρουν σήματα αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, φορέων, συνεργατών, ενώσεων, εκδόσεων, υπηρεσιών κλπ αποτελούν αποκλειστικά και μόνο δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Επομένως τυχόν ευθύνες που απορρέουν από την όποια χρήση αυτών των σημάτων από τρίτους δεν βαραίνει το paxos.gr και την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Ο χρήστης / μέλος / αναγνώστης αποδέχεται πλήρως ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, διακινεί, πωλεί, μεταπωλεί, εκμεταλλεύεται εμπορικά με κάθε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του paxos.gr.

 ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του paxos.gr, οποιαδήποτε τροποποίηση τους και ερμηνεία τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κάθε είδους σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που διάταξη ή όρος του παραπάνω μνημονίου έρχεται ή θα έρθει σε αντίθεση προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Οι ανωτέρω όροι αποτελούν την αυτονόητη γνωστή και υποχρεωτικά εφαρμοστέα συμφωνία μεταξύ του paxos.gr και του αναγνώστη / επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και είναι δεσμευτική μόνο προς αυτούς. Τροποποίηση όρων της παρούσης λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτό το μνημόνιο, το οποίο αναρτάται στον Διαδικτυακό Τόπο.